Personlig Utvecklings Coach

Astrolog

Metafysiker

Vägledning för ett bättre liv...

Mitt arbete

 

På vår resa i livet går vi genom olika faser där vi möter svårigheter och utmaningar eller så kör vi fast och behöver vägledning. Vi kanske går genom en kris eller så grublar vi kring stora livsfrågor och söker svar. ​Mitt arbete består i att hjälpa människor genom de här livsfaserna. Jag använder mina färdigheter som personlig utvecklings coach kombinerat med mina kunskaper inom astrologi för att guida mina klienter i deras personliga utveckling så att de kan utveckla mer självmedvetenhet, upptäcka sin potential och styra sina liv i den riktningen de vill. 

 

Astrologi är det viktigaste verktyget i mitt arbete. Som komplementära verktyg använder jag numerologi och tarotkorten. 

Dessa är mycket gamla metafysiska system och kraftfulla verktyg för personlig utveckling. Kombinationen medför en mängd information och rikedomar av insikter som ger klarhet över livssituationer och problem. Det som är omedvetet blir medvetet för oss. Detta är alkemin i hur de fungerar. De avslöjar en persons yttre och inre personlighet, medfödda talanger och förmågor, omedvetna tendenser, vändpunkter i livet och eventuella livsutmaningar och livsläxor.

Mitt jobb är hjälpa mina klienter att integrera informationen jag förmedlar under vårt arbete tillsammans, ge vägledning som hjälper dem att finna lösningar och coacha dem så att de kan gå vidare med mer tillit, självförtroende och en högre grad av självmedvetenhet. Detta i sin tur bidrar till positiva förändringar. 

Jag älskar att coacha människor med hjälp av dessa underbara metafysiska verktyg och det ger mig glädje att uppfylla mitt själs syfte på detta sätt.

- Andrea Rönnberg

​© 2016 AndreaRonnberg.com